czw.. lip 18th, 2024

International Gruntoemailia Poliuretanowa 2 w 1 Interthane 1070 20l Szary Czarny RAL 7021

International Gruntoemailia Poliuretanowa 2 w 1 Interthane 1070 20l Szary Czarny RAL 7021

1 399,00

Opis

International Interthane 1070 – Dwuskładnikowy (Farba + utwardzacz), grubopowłokowy podkładowy i nawierzchniowy poliuretan akrylowy z antykorozyjną pigmentacją fosforanem cynku oraz doskonałą trwałością i możliwością przemalowania po długim czasie. Przeznaczony do stosowania bezpośrednio na metal jako jednowarstwowy podkład/nawierzchnia. Interthane 1070 zapewnia barierową ochronę antykorozyjną, trwałość i dekoracyjne wykończenie. Idealny do stosowania w umiarkowanym środowisku korozyjnym, np. kategorii C3 wg ISO 12944-2:1998Produkt ten jest przeznaczony jedynie do użytku profesjonalnego. Aplikatorzy i operatorzy powinni być przeszkoleni, doświadczeni oraz mieć możliwości i urządzenia do miksowania/mieszania i prawidłowego nakładania powłok zgodnie z techniczną dokumentacją firmy Akzo Nobel. W czasie pracy, aplikatorzy i operatorzy powinni używać odpowiednich środków ochrony osobistej. Niniejsze wytyczne podano w oparciu o obecny stan wiedzy o produkcie. Wszystkie sugerowane odstępstwa stosownie do warunków w miejscu pracy powinny być przekazywane odpowiedzialnemu przedstawicielowi firmy Akzo Nobel do zatwierdzenia przed rozpoczęciem pracy. Proszę zwracać uwagę na ostrzeżenia umieszczone na pojemniku. Stosować w warunkach dobrej wentylacji. Nie wdychać par i mgły produktu. Unikać kontaktu za skórą. Zanieczyszczenia skóry należy natychmiast sunąć odpowiednim środkiem zmywającym, mydłem i wodą. Oczy spłukać dużą ilością wody i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.✔ Pamiętaj! Przed zakupem podejmij świadomą decyzję, większość farb w naszym sklepie jest kolorowana maszynowo! Zgodnie z regulaminem sklepu, farby pigmentowane w ten sposób nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Produkty są barwione pod Państwa zamówienie, Prosimy o przemyślane zakupy

International

Impregnaty i grunty

agregat do domu, atmosfera żuromin, piwnice gotowe, jajko hustawka, zestaw kuchenny

yyyyy