wt.. mar 21st, 2023

Akzonobel PODKL.FT.NOBIKOR CzERW.TL.10,0

Akzonobel PODKL.FT.NOBIKOR CzERW.TL.10,0

255,98

Opis

Nobiles Nobikor to antykorozyjny podkład ftalowy przeznaczony do zabezpieczania przed korozją powierzchni stalowych i żeliwnych pod wyroby ftalowe, ftalowe karbamidowe, nitrocelulozowe i chlorokauczukowe. Matowe powłoki wykonane z zastosowaniem podkładu Nobiles Nobikor w zestawie z wyrobami nawierzchniowymi charakteryzują się dobrymi własnościami ochronnymi i dekoracyjnymi oraz wysoką przyczepnością do podłoża.Kolorystyka 3 kolory Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach lub ulotkach o produktachOpakowania 0,5L, 1L, 5L, 10LIlość warstw 2 warstwyWłasności powłoki· Wygląd powłoki – matowy.· Przeznaczenie – na zewnątrz.· Odporność na działanie wody – wytrzymuje okresowy kontakt z wodą, pomalowane powierzchnie nie mogą być zanurzone w wodzie,· Odporność mechaniczna (wg PN-C- 81901) – przyczepność powłoki – nie mniej niż 2 stopnie, – odporność na uderzenia – co najmniej 50cm spadku ciężarka.· Odporność na działanie temperatur – wytrzymuje ciągłe działanie temperatur do +500 C (długotrwałe oddziałanie temperatur powyżej 500 C może powodować zmiany koloru).· Odporność chemiczna – odporna na okresowe działanie rozcieńczonymi kwasami i zasadami (stężenie do 10%), – odporna na okresowe działanie (rozpryski, zachlapania) olejów napędowych i benzyn, – pomalowane powierzchnie nie mogą być zanurzone w w/w cieczach. Skład nominalny· Pigment – pigment antykorozyjny i inne pigmenty organiczne i nieorganiczne· Substancja błonotwórcza – żywica alkidowa · Rozpuszczalnik – węglowodory alifatyczne (zawierające poniżej 1% związków aromatycznych), ksylenSchnięcieDla pojedynczej powłoki o grubości 30-40 µm, w temp. ok.+200 C i wilgotności względnej ok. 50%:- do schnięcia powierzchniowego – 0,5 godziny (Stopień 1)- do wyschnięcia powłoki – 3 godziny (stopień 3)Wymalowana powłoka nadaje się do eksploatacji po 20 godzinachCzas nakładania następnych warstw na powłokę Nobikoru: – Podkładu Nobikor –min. 20 godzin;- wyrobów alkidowych – min. 20 godzin;- wyrobów chlorokauczukowych i nitrocelulozowych*– min. 48 godzin;Przygotowanie wyrobuDokładnie wymieszać przed malowaniem. Dopuszcza się, dla uzyskania odpowiedniej konsystencji produktu, w zależności od metody malowania, rozcieńczyć podkład max. 5% Rozcieńczalnikiem RF-04 do wyrobów ftalowych karbamidowych marki Nobiles. Nie dodawać obcych składników.Przygotowanie podłożaPodłoża stalowe i żeliwne: Podłoże przed malowaniem musi być:- suche,- czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.),- wolne od wszelkiego wadliwego materiału (oleju, smaru, słabo przyczepnych powłok farb, zgorzeliny, luźnej rdzy itp.), resztki starej, łuszczącej się powłoki należy całkowicie usunąć,- nadać szorstkość gładkim i błyszczącym powierzchnią metalu za pomocą np. papieru ściernego. Usunąć powstały pył i kurz,- podłoża oczyścić do stopnia czystości powierzchni Sa2 – Sa21 /2, zgodnie z PN-ISO 8501-1.Uwaga! Przed malowaniem emalią nawierzchniową powierzchnię pomalowaną podkładem Nobiles Nobikor należy przeszlifować. Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.Malowanie· Warunki malowania: – temperatura wyrobu – min. +100 C,- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +100 C a 300 C,- wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%,- nie malować w wilgotnych warunkach(np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze. Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki. Temperatura podłoża powinna być co najmniej 30 C wyższa niż temperatura punktu rosy otoczenia.· Zalecane metody malowania:- pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia naturalnego lub mieszanego (mieszanka włókna naturalnego i włókna syntetycznego),- wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego (wałki moherowe) lub mieszanego (wałki welurowe – mieszanka runa naturalnego i syntetycznego) o długości runa do 8mm.Zapis o dopuszczeniu natrysku został usunięty decyzją koncernu Akzo Nobel, ze względu na spodziewane prawne restrykcje odnośnie aplikacji natryskiem dla produktów zawierających substancję oksym butan-2-onu.· Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)Malowanie pędzlem, wałkiem:- nakładaj 2 warstwy podkładu, w odstępie 20 godzin od nałożenia poprzedniej warstwy,- w przypadku skomplikowanych (trudnych do malowania) kształtów elementów konstrukcyjnych lub pionowych powierzchni dla uzyskania lepszego efektu nałóż większą ilość warstw,- rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej, dobrze kryjącej warstwy.· Zalecana grubość warstwy: na mokro 80-100 µm, na sucho 30-40 µm

Akzonobel

Farby

czym ciąć drewno, na ścianę do przedpokoju, cena worka cementu, odgrzybiacz do scian, mięta kielce, dulux finska sauna, gniazdko biale

yyyyy